VMMJBT

MagunkrólHosszabb előkészítést követően, 2009. november 20-án, Veszprémben, 29 taggal megalakult a Veszprém Megyei Magyar - Japán Baráti Társaság, amelynek közhasznú egyesületként történő bírósági nyilvántartásba vétele 3.149. számon 2010. április 7-i hatállyal jogerőre emelkedett:

Megválasztott elnökségünk az alábbi tagokból áll:

Dr. Kutics Károly, elnök
Somfai Tamás, ügyvivő alelnök
Nagy Hilda, gazdasági alelnök
Preszter-Lajtai Attila, külügyi alelnök
Kocsis Barbara, irodavezető

Az alábbiakban, elfogadott alapszabályunkból idézzük Egyesületünk céljait:

2./ A Veszprém Megyei Magyar-Japán Baráti Társaság célja, hogy Veszprém megyében a népek barátságának szellemében ápolja és szélesítse az
együttműködést a kultúra, a művészetek, az oktatás, a tudomány, a sport, a gazdasági élet, a társadalmi kapcsolatok területén, továbbá a
kölcsönösen fontosnak ítélt más területeken.

3./ Az 1./ pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:
- Megőrzi és fejleszti a térségben kialakított magyar-japán baráti kapcsolatokat, és az eddigi tapasztalatokat és ismereteket átadja az újabb
nemzedékeknek.

- Segíti Veszprém megye és Gifu prefektúra testvérmegyei kapcsolatának működését, és újabb testvértelepülési kapcsolatok kialakítását.

- Kezdeményezi, szervezi és koordinálja művészek, művészeti csoportok, diákok, sportolók és szakemberek cserelátogatását, kölcsönös bemutatkozását,
a közös projektek szervezeti, anyagi és logisztikai hátterének biztosítását.

- Együttműködik a térségben mindazon kulturális, oktatási, sport, gazdasági, társadalmi és egyéb intézményekkel, szervezetekkel, amelyek már eddig
is jelentős kapcsolatot építettek ki, vagy kívánnak a jövőben létrehozni Japánban.

- Támogatja a megyénkből Japánba továbbtanulni kívánó – arra érdemes – diákok pályázatait, és segíti a megyénk oktatási intézményeiben tanuló japán
diákok beilleszkedését.

- A tagság javaslatait mérlegelve, az elnökség irányításával, éves program alapján olyan kulturális előadásokat, találkozókat, kiállításokat,
bemutatókat és egyéb programokat szervez, amelyek elősegítik a japán kultúra megismertetését, és népszerűsíti a mások által szervezett hasonló
jellegű rendezvényeket.

- Hasznos kulturális, gazdasági és más információkat gyűjt, tárol és továbbít tagjainak. A két nép iránti kölcsönös tisztelet erősítése érdekében
tevékenységéről a területén működő médiák segítségével is biztosítja a lakosság széleskörű tájékoztatását.

*   *   *